La Societat d'Història Natural

És una entitat cultural no lucrativa que es va fundar a Palma l'any 1954 i actualment compta amb més de 300 socis, els principals objectius de la qual són:

IX JORNADES GEOMORFOLOGIA LITORAL

Les IX Jornades de Geomorfologia Litoral es duran a terme del 13 al 15 de setembre de 2017 a Menorca i formaran part de l'organització el Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears, la Societat d’Història Natural de les Illes Balears (SHNB) i la ICTS SOCIB, Sistema d'Observació i Predicció Costera de les Illes Balears (MINECO-CAIB).
WEB de les Jornades.

Les Monografies de la Societat

Ja hi ha disponibles les monografies de la Societat, al web de la UIB.