Societat d'Història Natural de les Balears

La Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB) és una entitat cultural no lucrativa que es va fundar a Palma l'any 1954 i actualment compta amb més de 300 socis, els principals objectius de la qual són:

VI Reunió Científica d'Arqueomalacologia de la Península Ibèrica (RCAPI)

La VI RCAPI se celebrarà a Palma, el proper mes de novembre, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, la Societat d’Història Natural de les Balears, el Museu de Mallorca, el Museu de Menorca i el Museu arqueològic d’Eivissa i Formentera.
Més informació...


Bolletí 61 (2018)

El Bolletí es pot consultar al web de UIB i també al web de la RACO


Les Monografies de la Societat

Ja hi ha disponibles les monografies de la Societat, al web de la UIB.
Recerca i gestió dins l'àmbit cinegètic (2019)

Flora dels canons càrstics de la serra de Tramuntana (2019)